โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

Site งาน : สุขุมวิท
สถานะงาน : ส่งมอบงานแล้ว

ภาพผลงานการทำงานที่ไซต์งาน : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหากระเบื้องสระว่ายน้ำ น้ำรั่ว น้ำซึม เปลี่ยนแผ่นกระเบื้อง โดยไม่ต้องถ่ายน้ำออก
และนัดดูสถานที่ เพื่อประเมินการแก้ไขเบื้องต้น ฟรี!
ติดต่อ คุณบอย ธนัสชวิน
Tel. 08 3655 6677 หรืออีเมล b.diveinfinity@gmail.com